دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 11-178 
2. بررسی مؤلفه‌های پُست‌مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک

صفحه 11-37

فرزاد بالو؛ شهرام احمدی؛ مریم خواجه نوکنده


5. رمانتی‌سیسم، رئالیسم و سمبولیسم در شعر منوچهر آتشی

صفحه 96-127

کطیور زیرک ساز؛ اسماعیل آذر؛ فرهاد طهماسبی؛ عبدالحسین فرزاد


6. خوانشی رمانتی سیستی از داستان های کوتاه بیژن نجدی

صفحه 128-157

مسعود فروزنده؛ امین بنی طالبی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ پریوش میرزاییان