شماره‌های پیشین نشریه

بر اساس نامه‌ی مدیر کلِّ محترم دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره‌ی 311689/18/3 به «پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی» درجه‌ی علمی ـ پژوهشی اعطا شده است.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه مازندران