راهنمای نویسندگان

راهنمای تنظیم مقالات

 •  برای تسهیل و شتاب کار داوری و صفحه‌آرایی مقالات از کلیه‌ی محققانی که مایل به فرستادن مقالات خود برای بررسی و چاپ در پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی هستند، دعوت و تقاضا می‌شود به نکته‌های زیر توجه فرمایند:
 • این نشریه مقالات متناسب با خط و مشی پژوهش‌نامه‌ی مکتب‌های ادبی را  بررسی و چاپ می‌کند.
 • از آنجا که مقالات منحصراً به صورت الکترونیکی و از طریق سایت اختصاصی مجله پذیرفته می‌شوند، ضروری است نویسندگان ارجمند ابتدا به عنوان کاربر در پایگاه مجله ثبت نام کنند.
 • مقاله‌ی فرستاده شده باید پژوهشی و فرایند تحقیق نویسنده(گان) باشد؛ مقالات ترجمه‌ای پذیرفته نمی‌شود.
 • هنجارهای علمی و قواعد اخلاق حرفه‌ای در فرستادن و نگارش مقاله در نظر گرفته و رعایت شود.
 • مقالات فرستاده شده نباید هم‌زمان به نشریه‌ی دیگری فرستاده شده باشد.
 •  مقالات فرستاده شده نباید در نشریه‌ی دیگری چاپ شده باشد.
 • لازم است مقالات از طریق سامانه‌ی‌ مجله http://rjls.journals.umz.ac.ir در محیط Word (ترجیحاًَ 2007) تایپ و با انتخاب (Word 97-2003 Document) ذخیره(Save) شود و در دو فایل با نام و بدون نام نویسنده(گان) فرستاده شوند.
 • هیأت تحریریه‌ی این نشریه در ویراستاری، تنظیم و تلخیص مطالب مقاله‌های رسیده آزاد است.
 • مقاله‌های فرستاده شده باید از بخش‌های زیر تشکیل شده باشد: چکیده(فارسی و انگلیسی)، 1- مقدمه و بیان مسأله 2- پیشینه‌ی پژوهش 3- روش تحقیق 4 – مبانی نظری یا چارچوب مفهومی 5- یافته‌های پژوهش 6 - بحث و نتیجه‌گیری و منابع.
 • در صفحه‌ی جلد(عنوان)، عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان مقاله به همراه مشخصات آنان آورده شود.
 • مشخصات نویسندگان شامل: "مرتبه‌ی علمی، رشته‌ی تحصیلی، مؤسسه یا محل خدمت یا تحصیل" (هم فارسی و هم انگلیسی)، و ایمیل است.
 • فردی که نویسنده مسؤول است، لازم است عبارت(نویسنده مسؤول) در داخل پرانتز بلافاصله پس از نام و نام خانوادگی وی آورده شود.
 • عناوین اصلی ساختار مقاله(چکیده، مقدمه، بیان مسأله، پیشینه‌ی پژوهش، روش تحقیق، مبانی نظری یا چارچوب مفهومی، یافته‌های پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری و منابع) با قلم B Nazanin 14 و به صورت پر شده(Bold) نوشته شود.