داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
شهرام احمدی استادیار دانشگاه مازندران
طاهره ایشانی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
عطیه اعرابی دانشگاه مازندران، گروه زبان انگلیسی
عیسی امن خانی دانشگاه گلستان
علیرضا انوشیروانی دانشگاه شیراز
بهادر باقری دانشیار دانشگاه خوارزمی
علی اکبر باقری خلیلی دانشگاه مازندران
فرزاد بالو عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
حسن بساک دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور- تهران- ایران
محمود بشیری دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی
بهرام بهین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
محمد بهنام‌فر استاد دانشگاه بیرجند
سیداحمد پارسا دانشگاه کردستان
غلامرضا پیروز گروه زبان و ادبیات فارسی- دانشکده انسانی- دانشگاه مازندران- بابلسر- ایران
شکرالله پورالخاص دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
آرزو پوریزدان پناه کرمانی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
منصوره تدینی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی ایران، رامهرمز، ایران
علی تسلیمی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
میلاد جعفرپور عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
فاطمه جعفری کمانگر
منوچهر جوکار دانشیار- دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه زبان و ادبیات فارسی
نُصرت‌الله حدادی زبان و ادبیات فارسی. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد اسلامی آیت‌الله آملی. رئیس دانشکده. عضو هیئت علمی رسمی قطعی.
سیده مریم حسینی مکتب‌های ادبی دانشگاه شهید چمران، استادیار
حسین حسن پور آلاشتی دانشگاه مازندران
عبدالله حسن زاده میرعلی دانشیار، گروه زبان و ادبیات فارسی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان ، شهر سمنان
سیاوش حق جو دانشگاه مازندران
مرضیه حقیقی زبان و ادبیات فارسی
محمد حکیم آذر دانشیار دانشگاه آزاد واحد شهر کرد
مهدی خادمی کولایی دانشگاه پیام نور
مهدی خبازی کناری دانشگاه مازندران
سارا خزاعی استادیار، دانشگاه فردوسی مشهد
احمد خواجه ایم مکتب‌های ادبی ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
حمیدرضا خوارزمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمود خونمری دانشگاه مازندران. دانشکده الهیات. گروه معارف اسلامی
علی دانشورکیان استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
نجمه دری عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت‌مدرس
ویدا دستمالچی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان
مصطفی دشتی آهنگر دانشگاه ولایت ایرانشهر
جواد دهقانیان دانشگاه هرمزگان
محسن ذوالفقاری زبان و ادبیات فارسی،دانشکده ی زبان ها و علوم انسانی ،اراک، ایران
زهره رامین گروه انگلیسی، دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
ابوالقاسم رحیمی دانشگاه حکیم سبزواری
قدسیه رضوانیان عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
,وحید رویانی دانشگاه گلستان
مسعود روحانی دانشگاه مازندران
سارا ساعی دیباور استادیار زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه مازندران
ساناز ساعی دیباور مکتب‌های ادبی استادیار زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه مازندران
علی اکبر سام خانیانی دانشگاه بیرجند
رضا ستاری دانشیار دانشگاه مازندران
سیدحسین سیدی زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه سلطانی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه اراک
مهدی شاهرخ ‏- استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران‏
مهدی شریفیان گروه آموزشی زبان و ادبیات دانشگاه بوعلی سینای همدان
یدالله شکری دانشگاه سمنان
علی رضا شوهانی عضو هیئت دانشگاه ایلام
اسماعیل صادقی استادیار گروه ادبیات .دانشکاه شهرکرد.
علی صادقی منش عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
محمدرضا صرفی استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر
قدرت اله ضرونی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز
فرهاد طهماسبی دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی
بیژن ظهیری ناو دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
عبدالرضا عالیشاهی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
حبیب‌اله عباسی استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی
حجت عباسی مکتب‌های ادبی مدرس
هدی عرب زاده دانشگاه ولایت ایرانشهر. عضو هیأت‌علمی
محمود عزیزی دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
مهیار علوی مقدم دانشیار زبان و ادبیّات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری
محمد غفاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
غریب رضا غلامحسین زاده دانشگاه مازندران
احمد غنی پور ملکشاه گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران
فیروز فاضلی ایران. دانشگاه گیلان. دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی
فرشته فرضی شوب دانشگاه گلستان
سهیلا فغفوری دانشیار دانشگاه ولیعصر رفسنجان
سیدعلی قاسم زاده عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حمیدرضا قانونی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهران ایران
حسینعلی قبادی استاد گروه ادبیات فارسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
بهروز قربان زاده دانشگاه مازندران
محمدتقی قزلسفلی گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
هاله کیانی
جان الله کریمی مطهر دانشگاه تهران
علی کریمی مله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
محمدکاظم کهدویی دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
مصطفی گرجی دانشگاه پیام نور
حسن گودرزی
تیمور مالمیر دانشگاه کردستان
مرتضی محسنی عضو هیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران
محمد محمدی‌آغداش گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
معصومه محمودی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
حمیدرضا مشایخی
ُسروناز ملک
بتول مهدوی دانشکده‌ی علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. گروه زبان و ادبیات فارسی
احد مهروند دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
ُسید مهدی موسوی استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه سمنان
مهدی نیک‌منش دانشیار دانشگاه الزهرا
علیرضا نیکویی زبان و ادبیات فارسی گیلان _رشت
ناصر نیکوبخت دانشگاه تربیت مدرس
حامد نوروزی دانشگاه بیرجند
فرشید نوروزی روشناوند گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران
مهسا هاشمی استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران