دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

سنجش تطبیقی بن‌مایه‌های اساطیری و هم‌بنیانی‌ها در اسطوره‌های ایران، چین و اسکاندیناوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1401

محمد علم؛ منصوره تدینی؛ مسعود پاکدل؛ سیما منصوری