تعداد مقالات: 51
2. تحلیل کیفیت بازنمایی چندآوایی در رمان پسامدرنیستی «ملکان عذاب»

دوره 3، شماره 6، تابستان 1398، صفحه 7-32

سوده خسروی؛ سید علی قاسم زاده


3. تیپولوژی شخصیت‌های رمان مدرن شازده احتجاب بر مبنای رویکرد نوفرویدیسم کارن هورنای

دوره 3، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 7-20

نسیم اکبربالایی؛ ناهید اکبری؛ رقیه رضایی


5. بازتاب اکسپرسیونیستی رخدادهای جنگ جهانی اوّل در سروده‌های ادیب پیشاوری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 11-41

مجید بهره ور؛ محمود حمیدی بلدان


8. بررسی مؤلفه‌های پُست‌مدرنیستی در رمان سنگ صبور چوبک

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 11-37

فرزاد بالو؛ شهرام احمدی؛ مریم خواجه نوکنده


10. سیر مدرنیسم در داستان‌های کوتاه کلباسی

دوره 3، شماره 8، زمستان 1398، صفحه 25-49

فریبا ممبینی؛ منصوره تدینی؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل


11. بررسی نمودهای مکتب اگزیستانسیالیسم در رمان "دیدار" اثر "میخائیل نُعیمه"

دوره 3، شماره 6، تابستان 1398، صفحه 33-48

نعیم عموری؛ مائده ظهری عرب


12. تحلیل مهم ترین بن مایه های رئالیستی متاثر ازمحیط غرب در رمان کارت پستال از آثار مهم ادبیات مهاجرت

دوره 3، شماره 5، بهار 1398، صفحه 37-62

امرالله بمانی لیرگشاسی؛ اسماعیل صادقی ده چشمه


13. مکتب گرایی در ادبیّات

دوره 2، شماره 3، بهار 1397، صفحه 39-65

حسن زختاره


14. بازخوانی رمانتی سیستی رباعیّات خیّام نیشابوری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 43-67

علی اصغر باباصفری؛ پروانه صفا


16. تحلیل روانکاونه‌ی شخصیت‌ در رمان‌های رئالیستی زمین سوخته و پل معلّق

دوره 3، شماره 7، پاییز 1398، صفحه 41-62

اسماعیل صادقی؛ زهره خوانساری


18. کلیدر، همنشینی شعرگونگی و رئالیسم: نگاهی دوباره به تاریخ رمان فارسی

دوره 3، شماره 8، زمستان 1398، صفحه 50-65

عبدالرسول شاکری؛ مسعود فرهمندفر


19. مؤلفه های گوتیک در رمان سمفونی مردگان

دوره 3، شماره 5، بهار 1398، صفحه 63-87

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ حر پریمی


21. نقد ناتورالیستی رمان «شبِ هول» با تکیه بر جریان سیّال ذهن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 69-96

عبدالله حسن زاده میرعلی؛ قاسم نامدار


23. جریان‌شناسی شعر معاصر؛ پیوندها و گسست‌های آن با مکتب‌های ادبی غربی

دوره 3، شماره 8، زمستان 1398، صفحه 66-88

هاله کیانی؛ غلامرضا پیروز


25. حسین منزوی از نوگرایی تا وقوع‌گرایی

دوره 3، شماره 6، تابستان 1398، صفحه 71-92

حسنی محمدزاده کاشی؛ علیرضا فولادی